Våra bidragsgivare

Inför hösten har vi fått glädjande besked om bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse! Vi är tacksamma för alla bidrag, såsom från Crafoord-stiftelsen, Malmö Kommun, från privata initiativ och stiftelser, till statliga och kommunala. Hösten inleds FREDAGEN 22/9 i samarbete med Malmö Chamber Music. Läs mer på generalprogram! malmostad_logo_webb_farg

Hälsningar
Francisca Skoogh, ordförande i Salomon Smiths kammarmusikförening