Våren 2021 och det gångna året

Kära medlemmar!

Året som gått har vi i styrelsen och programplaneringsrådet kontinuerligt parerat den pandemi som nu blivit vardag för oss alla. Vi hann med hela tre konserter bl a en med prof Hans Pålsson och Beethovens tre sista sonater innan vi fick avbryta programmet våren 2020. Under hösten 2020 genomförde vi i samarbete med Palladiums förnämliga streaming en konsert med Justina Auškelytė och Cesare Pezzi. Våra medlemmar fick särskilt företräde för ett begränsat antal platser. Se konserten här:

ttps://www.youtube.com/watch?v=j9eZ9Ry7zMY

Även en konsert i samarbete med S:t Andreas kyrka med Trio Brantelid Härenstam Sparf genomfördes in oktober med begränsat antal i publiken och särskilda platser avsatta för våra medlemmar.

Under återstoden av hösten 2020 fick dock samtliga konserter ställas in på grund av pandemin. Under våren har vi hittills genomfört en strålande pianoeftermiddag med Anna Christensson och Bachs Goldbergvariatoner. Se konserten här:

https://www.youtube.com/watch?v=0hBTLmNRoLU

Den 2 maj sänds en mycket fint program kl. 15.00 från Palladium med två av Sveriges finaste solister! Läs mer på https://www.palladium.nu/kalender/live-fran-palladium-en-resa-fran-morker-till-ljus-johannes-marmen-violin-thomas-rudberg-piano/

Live från Palladium – En resa från mörker till ljus – Johannes Marmén, violin & Thomas Rudberg, piano – Palladium/www.palladium.nu

Konserten måste inte ses live utan kommer ligga ut ett tag efter live-sändningen!