Lily och Henry Sandbergs stipendium för unga musiker

Trio Grande

Lilly och Henry Sandbergs stipendium för unga musiker

Lilly och Henry Sandbergs stipendium för unga musiker har under 10 års tid delats ut vid Unga Salomons vårkonsert. Stipendiet är tänkt som bidrag till stipendiatens musikaliska utbildning och är ett bra exempel på det nära samarbete Salomon Smith har med sin publik. Det är nämligen en av våra hedersmedlemmar, Magnhild Sandberg Wollheim, som instiftat det efter samråd med föreningen. Som synes av listan med stipendiater är idag många av dessa redan ledande inom svenskt musikliv.

Stipendiater genom åren:

 

2007 Elna Carr

2008 Gustav Ölmedal

2009 Jacob Koranyi

2010 Johannes Marmén

2011 Trio Grande (Johan Dalene, Daniel Thorell, Louise Swantesson)

2012 Ava Bahari

2013 Kitiara Braune

2014 Kaya Möller

2015 Jonna Simonsson

2016 Daumant och Madara Liepins

2017 Sara-Felicia Nyman Stjärnskog